επικοινωνία

Γραφείο Πάρου

Περιφερειακή Οδός Παροικίας
Δήμου Πάρου (έναντι  Δ.Ε.Η), T.K: 84 400
Τ.: +30 22840 23993
F.: +30 22840 24987
M.: +30 69701 40959


Γραφείο Αντιπάρου

Χώρα Αντιπάρου (πλησίον ΕΛ.ΤΑ)
Δήμος Αντιπάρου, T.K: 84 007
Τ.: +30 22840 63030
F.: +30 22840 63031
M.: + 30 69323 44300


e-mail:  info@paroslaw.gr
Skype: Paros-Law
Facebook: Paros-Law
Twitter: Paros-Law