νομικές υπηρεσίες

Εμπορικό Δίκαιο

Με εμπειρία στη διαπραγμάτευση και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων και την είσπραξη απαιτήσεων, προσφέρουμε πλήρη νομική υποστήριξη κι εκπροσωπούμε επιτυχώς επιχειρήσεις ατομικής ή εταιρικής μορφής, παρέχοντας νομικές συμβουλές σε Έλληνες και ξένους επενδυτές.

 • Τραπεζικό δίκαιο
 • Εταιρικό δίκαιο
 • Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων
 • Δίκαιο βιομηχανικής & πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο διαδικτύου
 • Δίκαιο ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο
 • Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Πτωχευτικό δίκαιο

 

Αστικό Δίκαιο

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη προς ιδιώτες και επιχειρήσεις σε συμβουλευτικό και δικαστικό επίπεδο, καλύπτοντας ολόκληρο το εύρος του Αστικού Δικαίου.

 • Δίκαιο αστικών συμβάσεων
 • Εμπράγματο δίκαιο
 • Οικογενειακό δίκαιο
 • Εργατικό δίκαιο
 • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
 • Αδικοπραξίες
 • Κληρονομικό δίκαιο
 • Ενοχικό Δίκαιο

 

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και άρτια επαγγελματική κατάρτιση στην παροχή υπηρεσιών  με αντικείμενο τη νομική, τεχνική και εμπορική εκμετάλλευση, αξιολόγηση και έλεγχο ακινήτων καθώς και τις φάσεις ανάπτυξής τους είτε σε συνεργασία με δικό σας συνεργάτη είτε με την δική μας ομάδα συνεργατών (συμβολαιογράφων, εμπειρογνωμόνων, πολιτικών μηχανικών, οικονομολόγων, φοροτεχνικών, δασολόγων, πολεοδόμων, αγρονόμων τοπογράφων, τεχνιτών κ.α.)

 • Διεξαγωγή ελέγχων τίτλων ακίνητης περιουσίας στα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία
 • Συμβολή στην εκτίμηση ακινήτων βάσει εμπορικών και αντικειμενικών αξιών
 • Συνδρομή στην κατάρτιση αγοραπωλητηρίων συμβολαίων
 • Πολεοδομικό καθεστώς ακινήτων
 • Διαδικασία εγγραφής/εξάλειψης προσημειώσεων
 • Γειτονικό δίκαιο
 • Μισθώσεις επαγγελματικές και αστικές
 • Advice and examples of handwriting Wills
 • Translation of documents from or to Greek, French, English, Albanian
 • Court action and disputes
 • Divorce
 • Property law
 • Time-share

 

Administration of Communities of Owners

Paros Law works with professionals to provide a service of administration of communities of owners together with their team and having offices in the main areas of the islands can resolve all your community problems and be close to you. Employing Paros Law for the management of your community is to employ professionalism, quality and service, all at the best price .

 

Basic Services for Communities of owners

 • Constitution of the Community of Owners and elaboration of the Statutes
 • General Administration and Secretarial service – Bilingual English – French service
 • Issue of receipts and collection management
 • Elaboration of quotes
 • Arrangement of ordinary and extraordinary community meetings
 • Draft and send of the minutes of the meetings
 • Efficient plan of administration and accountancy service
 • Legal assesment and consultation service to the Community.
 • Elaboration of the Statutes and the internal rules and regulations
 • Effective update of the insurance policy and representation, negociations and claims with the insurance companies.
 • Permanent information of the accounts and updated balances
 • Control and payment of the fiscal obligations

 

Φορολογικό Δίκαιο

Η υποστήριξη  των πελατών μας σε θέματα φορολογικού δικαίου αποτελεί αντικείμενο των δραστηριοτήτων μας, σε στενή πάντα συνεργασία με φοροτεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους είτε της δικής σας επιλογής είτε της δικής μας ομάδας προτεινόμενων συνεργατών.

 • Παροχή στρατηγικών συμβουλών και αποτελεσματικών λύσεων σε θέματα φορολογικού δικαίου
 • Παροχή μεμονωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο φορολογικού δικαίου.
 • Παράσταση ενώπιον φορολογικών αρχών και δικαστηρίων