λοιπές υπηρεσίες

Business Consultancy

Τουριστικό Δίκαιο

Δίκαιο Μεταβίβασης Επιχειρήσεων :

 • Representing you in your Purchase or Sale from negotiations through to exchanging contracts, completion and registration and post-completion matters
 • Advice and assistance on handling registration with utilities and local authority
 • Advice and assistance on preparation of Powers of Attorney for use in Greece
 • Debt recovery
 • Landlord and tenant issues
 • Business advice and contracts

 

Επίσημες Μεταφράσεις

Στο πλαίσιο των παρεχομένων υπηρεσιών του γραφείου μας, μεταφράζουμε επίσημα και επικυρώνουμε μεταφράσεις εγγράφων οποιουδήποτε είδους και περιεχομένου από και προς τα:

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Αλβανικά

 

Real Estate Investments

Without a doubt, an investor can personally carry out all the procedures and verifications needed to buy or sell a property, but the help of the specialized team at Paros Law Interconsulting will be most helpful and will guarantee you a successfully outcome. Thanks to our professional advice and guidance your investment will be carried out in the most efficient and diligent manner possible. Our clients will obtain the maximum benefits and will have full knowledge of any legal issue that may concern or affect their investment, and will also be informed of the current and future value of the property in question.

 • We will resolve any problems related to the property you have purchased.
 • Differences between registered and visible description of the property.
 • Extensions and increase in number of built square metres
 • Legalization of excess metres built without appropriate licence.
 • Formal complaints regarding unauthorised building
 • We advise businesses and individual persons in matters related to Property and Construction Law. The firm collaborates with an expert team of property evaluators and architects.

 

Secure Property Transactions

Purchase and sell a property with complete peace of mind

When buying or selling a property, whether it is new or second hand, you should observe certain legal and administrative precautions in order to ensure that the thrill of obtaining or selling such an important asset, does not turn into an unpleasant experience with unpleasant consecuences.

At ParosLAw Interconsulting we have made sure over 13 years that the purchase and sale of a property including the signing at the notary, is carried out with comlete trust and security. For this reason ASG has developed a program of financial, administrative and legal investigation in order to offer the client all the necessary information and advice before, during and after the purchase or sale of a property. As an example we can say that when buying or selling a property, our office is the only legal establishment which offers a complete study and confirmation of the registry status, the ownership of the property and area, future municipal projects in the area, town planning, administrative charge and encumbrances etc. The purchaser or vendor is presented with all the necessary information in order to assess, with absolute certainty, the property and its price.

Another of the advantages which ParosLaw offers, is the complete financial advice which it offers its clients, especially regarding mortgages and general bank conditions as well as detailed information regarding the notarial documentation which represents and describes the product which the client will be purchasing.

Do not take any unnecessary risks and make use of our services to buy or sell your property with security.