προφίλ

Το Δικηγορικό Γραφείο PAROSLAW στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, με διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο της νομικής θεωρίας, νομοθεσίας και νομολογίας αλλά και της οικονομικής πραγματικότητας, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας και εξώδικης υποστήριξης όσο και ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Δικαστηρίων.

Στο Δικηγορικό Γραφείο PAROSLAW έχει δοθεί μία νέα διάσταση στη διαχείριση των υποθέσεων. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων των εντολέων, επονομαζόμενη ως «ολιστική δικηγορία», σύμφωνα με την οποία παρέχεται πρωτίστως Νομική Υποστήριξη, δευτερευόντως Οικονομική-Φορολογική καθώς και Ψυχολογική Υποστήριξη στον εντολέα μέσω της ψυχολόγου – συνεργάτιδος του Δικηγορικού Γραφείου.

Το δίκτυο έμπειρων συνεργατών τόσο σε όλες τις Κυκλάδες όσο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κρήτη εξασφαλίζουν άμεση και εξατομικευμένη λύση σε κάθε σας ανάγκη που χρήζει νομικής υποστήριξης. Επίσης, το Δικηγορικό Γραφείο PAROSLAW δύναται να διαχειριστεί νομικές υποθέσεις και να παράσχει νομικές υπηρεσίες τόσο σε Έλληνες όσο και σε αλλοδαπούς εντολείς στην αγγλική αλλά και τη γαλλική γλώσσα, καθώς είναι το γαλλόφωνο δικηγορικό γραφείο Πάρου, το μόνο επίσημα προτεινόμενο από την Γαλλική Πρεσβεία της Ελλάδος για τις Κυκλάδες.

Γεωργία Θ. Μελανίτη, Master in Juris
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Β’ Ιδιωτικού Δικαίου με κατεύθυνση στο Εμπορικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου από το 2003, διατηρεί γραφείο στην Πάρο, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά ως ανεξάρτητη δικηγόρος σε όλες τις Κυκλάδες, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης ζητήματα αστικού και εμπορικού και τα με αυτά συναφή διοικητικά και ποινικά ζητήματα.

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
Είναι ενεργό μέλος των παρακάτω φορέων:
• Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου
• Athens Legal Advisors
• Σύνδεσμος Εμπορικολόγων Ελλάδος
• Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων